REZERVAČNÍ A STORNO PODMÍNKY
INDIVIDUÁLNÍ POBYTY (MIMO SVÁTKY A PRÁZDNINY)
REZERVACE Poptávky na pobyt jsou přijímány telefonicky nebo písemnou či elektronickou formou.
Předběžná rezervace je potvrzena vystavením zálohové platby za pobyt na náš účet.
ZÁLOHA Záloha na pobyt činí 50 % hodnoty pobytu, splatnost je 10 pracovních dnů od data vystavení zálohové faktury, jinak předběžná rezervace zaniká.
Připsáním částky na účet přijímá ubytovatel rezervaci jako závaznou.
Číslo účtu KB: 115-324560207/0100
PLATBA Doplatek ceny za pobyt probíhá při ukončení pobytu hotově nebo kreditní kartou (Master Card, Visa, Maestro).
Není možná platba převodním příkazem, pokud se nedohodne klient s ubytovatelem předem na jiných platebních podmínkách.
STORNO Stornopoplatek za zrušení pobytu před termínem pobytu:
> méně než 30 dnů (včetně) = 50 % z celkové ceny objednaného pobytu
> méně než 14 dnů (včetně) = 100 % z celkové ceny objednaného pobytu
NÁSTUP Ubytování bude připraveno mezi 15.–19. hodinou.
Neohlásí-li host nejpozději v den nástupu případný pozdější příjezd, je pokoj nabídnut bez náhrady dalšímu případnému zájemci.
INDIVIDUÁLNÍ POBYTY (SVÁTKY A PRÁZDNINY: Vánoce, Silvestr, Nový rok, Velikonoce, jarní prázdniny atd.)
REZERVACE Poptávky na pobyt jsou přijímány telefonicky nebo písemnou či elektronickou formou.
Předběžná rezervace je potvrzena vystavením zálohové platby za pobyt na náš účet.
ZÁLOHA Záloha na pobyt činí 50 % hodnoty pobytu, splatnost je 10 pracovních dnů od data vystavení zálohové faktury, jinak předběžná rezervace zaniká.
Připsáním částky na účet přijímá ubytovatel rezervaci jako závaznou.
Číslo účtu KB: 115-324560207/0100
Součástí zálohové faktury je rozpis plateb s termínem doplatku částky za pobyt (zpravidla 2 týdny před nástupem pobytu).
PLATBA Doplatek ceny musí být uhrazen před zahájením pobytu v termínu dle rozpisu plateb v zálohové faktuře.
Nebude-li doplatek včas uhrazen v předepsaném termínu, propadá záloha v plné výši a je bez náhrady zrušena.
Není možná platba převodním příkazem, pokud se nedohodne klient s ubytovatelem předem na jiných platebních podmínkách.
STORNO Stornopoplatek za zrušení pobytu před termínem pobytu:
> méně než 30 dnů (včetně) = 50 % z celkové ceny objednaného pobytu
> mméně než 14 dnů (včetně) = 100 % z celkové ceny objednaného pobytu
NÁSTUP Ubytování bude připraveno mezi 15.–19. hodinou.
Neohlásí-li host nejpozději v den nástupu případný pozdější příjezd, je pokoj nabídnut bez náhrady dalšímu případnému zájemci.
SKUPINOVÉ A FIREMNÍ POBYTY  (SKUPINY NAD 8 OSOB: Podmínky jsou smluvní a lze je ve zvláštních případech upravit další dohodou.)
REZERVACE Poptávky na pobyt jsou přijímány telefonicky nebo písemnou či elektronickou formou.
Předběžná rezervace je potvrzena vystavením zálohové platby za pobyt na náš účet.
ZÁLOHA Záloha na pobyt činí 50 % hodnoty pobytu a musí být uhrazena do 10 dnů od vystavení zálohové faktury, jinak je rezervace zrušena, není-li smluvně sjednán jiný postup.
Připsáním částky na účet přijímá ubytovatel rezervaci jako závaznou.
Číslo účtu KB: 115-324560207/0100
PLATBA Doplatek ceny za pobyt probíhá při ukončení pobytu hotově nebo kreditní kartou (Master Card, Visa, Maestro).
Není možná platba převodním příkazem, pokud se nedohodne klient s ubytovatelem předem na jiných platebních podmínkách.
STORNO Stornopoplatek za zrušení pobytu před termínem pobytu:
> méně než 30 dnů (včetně) = 50 % z celkové ceny objednaného pobytu
> mméně než 14 dnů (včetně) = 100 % z celkové ceny objednaného pobytu
NÁSTUP Ubytování bude připraveno mezi 15.–19. hodinou.
Neohlásí-li host nejpozději v den nástupu případný pozdější příjezd, je pokoj nabídnut bez náhrady dalšímu případnému zájemci.